Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Επείγουσα ανάγκη αίματος έχει Λιβαδείτισσα

Επείγουσα ανάγκη αίματος έχει η Λιβαδείτισσα κα Ε.Π.-Τσ., 50 ετών, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, στη Αθήνα.
Παρακαλούνται εθελοντές αιμοδότες 20-60 ετών να σπεύσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, τηλ. 22610 84100 ή στο Γεώργιος Γεννηματάς τηλ. 2132032000.

Μεγάλες καταστροφές από τις βροχοπτώσεις στη Βοιωτία


Ενώνουμε τη φωνή μας με τους αναγνώστες που μας απέστειλαν το φωτορεπορτάζ από το Καλαμάκι Βοιωτίας και αναμένουμε την παρέμβαση των αρχών. Θα παρακολουθούμε το θέμα.

Το τζαμί του Γαζή Ομέρ στη Λιβαδειά-Μέρος Β'

Γράφει ο Δημήτρης Λάμπρου
Δημοσιογράφος/
Εκδότης περιοδικού ΒΟΙΩΤΙΑ


Όταν δημοσίευσα την έρευνα για το τζαμί του Γαζή Ομέρ στη Λιβαδειά, διατυπώθηκε στα σχόλια από πολλούς πολίτες η απορία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μουσουλμανικός αυτός λατρευτικός χώρος έχει περιέλθει σε χέρια ιδιωτών (δείτε εδώ: http://viotia.blogspot.gr/2015/01/blog-post_97.html). Προς αυτή την πλευρά στρέφεται το δεύτερο τμήμα της έρευνάς μου, η οποία απέδωσε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορία της Λιβαδειάς, από τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Με το νομοθετικό διάταγμα της 26ης Αυγούστου 1925, την εποχή της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου, συστάθηκε το ΝΠΔΔ  Αεροπορική Άμυνα. Σκοπός του ήταν η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της Στρατιωτικής Αεροπορίας και έδρα του οριζόταν η Αθήνα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του Νομοθετικού Διατάγματος της 22 /4/1926, στην Αεροπορική Άμυνα περιήλθε η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.
Πράγματι, το άρθρο 2 αναφέρει: «Εις την Αεροπορικήν  Άμυναν ανατίθεται η καθόλου διοίκησις και διαχείρισις των δημοσίων κτημάτων  η νυν προσηρτημένη εις το Υπουργείον της Γεωργίας, ειδικώτερον δε η απόλυτος κυριότης των αστικών του κράτους κτημάτων εφ’ ων αυτή αποκτά πλήρως τα δικαιώματα της διαθέσεως».  Η συμπλήρωση του άρθρου 17 του Νομοθετικού Διατάγματος της 22/4/1926 παραχωρούσε στην Αεροπορική Άμυνα και τα μη αστικά κτήματα:
«Άρθρο 17
Η αληθής έννοια της α’ παραγράφου του άρθρου 2 του Ν.Δ. της 26ης Αυγούστου 1925 περί συστάσεως Αεροπορικής Αμύνης είναι ότι και των μη αστικών κτημάτων η Αεροπορική Άμυνα αποκτά πλήρη κυριότητα και δικαίωμα διαθέσεως».
Στην Αεροπορική Άμυνα περιήλθε και το τζαμί του Γαζή Ομέρ στη Λιβαδειά με το συνεχόμενο κατάστημα, που με τη σειρά της το μεταβίβασε αντί 300.000 δραχμών τον Απρίλιο του 1929 «εις τον  Γεώργιον  Α. Βασιλειάν, κάτοικον Λεβαδείας».  Στο πωλητήριο διαβάζουμε:

Αριθμ. 28476
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΔΗΛΟΙ
Ότι υπό τους όρους και τας υποχρεώσεις των νόμων περί εκποιήσεως των κτημάτων της Αεροπορικής  Αμύνης εκποιείται εις τον Γεώργιον Λ. Βασιλειάν κάτοικον Λεβαδείας αντί συνολικού τιμήματος δραχμών τριακοσίων χιλιάδων /300.000 το όπισθεν εικονιζόμενον και άχρι τούδε εις το Δημόσιον ανήκον μαγαζείον μετά συνεχομένου τζαμείου εκτάσεως 121.81 τετραγ. μέτρων κείμενον εν Λεβαδεία και παρά την θέσιν Κρεοπωλεία και παραχωρείται εις τελείαν και πλήρη ιδιοκτησίαν αυτού.

Το πεμπτημόριον του ανωτέρω ποσού συνιστάμενον εκ δραχμών εξήκοντα χιλιάδων  (60.000) κατεβλήθη δια του υπ. Αριθμ 4155 χρήσεως 1928 διπλοτύπου εισπράξεως του ταμείου Λεβαδείας, το δε υπόλοιπον διαιρεθησόμενον εις τέσσαρας ίσας δόσεις θέλει καταβληθή κατά πάσαν πρώτη Οκτωβρίου εκάστου έτους εντόκως προς 8%

Ο αγοραστής αναδέχεται να εκνικήση πάσαν ενδεχομένην αλλοτρίαν αξίωσιν άνευ της παρεμβάσεως του Δημοσίου μηδόλως ευθυνομένου δια τας συνεπείας.
                                                                                              Εν Αθήναις τη 5 Απριλίου 1929

Έτσι,  το τζαμί του Γαζή Ομέρ πασά πέρασε στα χέρια της οικογένειας Βασιληά και αξιοποιήθηκε κατά σειρά και για πολλά χρόνια ως ταβέρνα του Ανάργυρου Βασιληά, κατόπιν ως εστιατόριο του Λουκά Πούλου και τέλος ως παντοπωλείο/κατεψυγμένα είδη του Γεωργίου Τσούτσα.  Σήμερα το τζαμί, με εμφανή τα σημάδια της μακρόχρονης εμπορικής χρήσης του,  δεν στεγάζει κάποια επιχείρηση.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων ενέκρινε στις αρχές του 2015 την απευθείας αγορά του μουσουλμανικού μνημείου από τους κληρονόμους/σημερινούς ιδιοκτήτες Λουκά Κρ. Βασιληά, Λουκά Α. Βασιληά και Νικόλαο Βασιληά.  Για τη χρηματοδότηση της αγοράς έχει υποβληθεί σχετική πρόταση στο Πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτηρίων στις Πόλεις 2014», του Πράσινου Ταμείου.


Στη φωτογραφία φαίνεται το ακριβές τοπογραφικό που συνάπτεται στο πωλητήριο με τις διαστάσεις του τζαμιού που είναι 7,45Χ7,45 δηλαδή 55, 5 τ.μ.
Δείτε το πρώτο μέρος της έρευνας.

Ο Κόμης Δράκουλας, ο Γαζή Ομέρ Μπέης και το Τζαμί της Λιβαδειάς-Μέρος Α'

Ο χορός του Συλλόγου Πελοποννησίων Βοιωτίας


Οδοντιατρική ημερίδα στη Λιβαδειά


Η ελληνική οικογένεια σε μεταβατική φάσηΝέοι διοικητές στις ΥΠΕ

O Νέστορας Αντωνίου είναι ο νέος διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Στερεάς με υποδιοικητή τον Μιχάλη Βενιζέλο και υποδιοικήτρια την Αγγελική Βαγενά.

Ο Νέστορας Αντωνίου, είναι Λαρισαίος Οικονομολόγος, διοικητικός υπάλληλος του Νοσοκομείου Λάρισας.

Ο Μιχάλης Βενιζέλος που ορίστηκε στη θέση του αναπληρωτή διοικητή, είναι Τρικαλινός, γιατρός και διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πύλης.
Σειρά αντικατάστασης, παίρνουν οι Διοικητές και τα διορισμένα κυβερνητικά στελέχη στα Δ.Σ. των Νοσοκομείων.

Οι Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ : ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ :ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΠΛΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΚΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ : ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ: ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Ισμήνη και Καλυψώ στο Δίστομο


Μετά τη συμμετοχή στο 7o Διεθνές φεστιβάλ θεάτρου "Faces without masks" στα Σκόπια και έχοντας αποσπάσει το βραβείο καλύτερης παράστασης στο 1ο Athstage festival, η παράσταση της Έφης Μεράβογλου, «Ισμήνη και Καλυψώ», έρχεται στο Δίστομο την Κυριακή 8 Μαρτίου, στο Θεατράκι του Θεατρικού εργαστηρίου Διστόμου "Θεατροφρένεια".

«Μαμά όταν είσαι κοντά μου, δεν φοβάμαι το σκοτάδι.
Κράτησε μου το χέρι, σφιχτά όμως, μην φεύγεις, μαμά που είσαι;
Πεινάω, διψάω, άναψε το φώς!
Άνοιξε το παράθυρο, θέλω να αναπνεύσω ,πνίγομαι.»

Δυο παιδιά 3 και 5 ετών βίωσαν την εγκατάλειψη, τον φόβο και την μοναξιά. Μια μητέρα αλκοολική ανίκανη να μεγαλώσει τα παιδιά της. Κλεισμένα για 13 μέρες, χωρίς τροφή, νερό, φως. Ο χρόνος σταμάτησε για τα παιδιά. Ο εγκλεισμός και η απομόνωση τους δημιούργησε ακραία συναισθήματα. Η γιαγιά τα βρήκε ύστερα από μαρτυρίες γειτόνων σε άθλια κατάσταση και τα κράτησε εκείνη. Η ζωή τους έμοιαζε φυσιολογική, αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό που δεν φαίνεται.

πηγή:elculture.gr

Στο κλειστό θεατράκι της "Θεατροφρένειας", την Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 20:30.
Γενική είσοδος: 5Ε

Λογοτεχνία για εφήβους στα Οινόφυτα
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Νέα Διοικούσα στην ΕΜΕ Βοιωτίας


Μαθήματα νέων τεχνολογιών στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς


Αργυρό ο Χριστόπουλος στο Πανελλήνιο Ανωμάλου Δρόμου

Για δεύτερη χρονιά ο Χρήστος Χριστόπουλος του ΑΚΟ Λιβαδειάς στέφεται 
πανελληνιονίκης στην κατηγορία του, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου σε 
ανώμαλο έδαφος που πραγματοποιήθηκε  στην Πηγή Τρικάλων. Ο 
Χριστόπουλος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 4.000μ Παίδων με 
επίδοση 12.41 χάνοντας στο… νήμα από τον Χρήστο Παπούλια (Πανιώνιος) που πέτυχε 12.39 και ήταν το μοναδικό μετάλλιο αθλητή της περιφέρειάς Στερεάς Ελλάδας.

Κουκλοθέατρο στη Θήβα


Καταγγελία εκπαιδευτικών για καθυστέρηση μισθοδοσίας


Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Ενστάσεις Καράμπελα και Κουτσούμπα εναντίον Μπασιάκου για την έδρα της Ν.Δ. στη Βοιωτία


Στο Εκλογοδικείο κατατέθηκαν δύο ενστάσεις κατά του βουλευτή Βοιωτίας της Ν.Δ. Ευάγγελου Μπασιάκου, ο οποίος έλαβε 3.444 σταυρούς.

Η πρώτη ένσταση κατατέθηκε από τον α΄ αναπληρωματικό βουλευτή του ίδιου κόμματος και της ίδιας εκλογικής περιφέρειας Ιωάννη Καράμπελα, ο οποίος έχει λάβει 3.401 σταυρούς.

Ο κ. Καράμπελας υποστηρίζει, μεταξύ των άλλων ότι κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων υπήρξαν λάθη, ενώ σε άλλα ψηφοδέλτια δεν υπάρχει η μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, με συνέπεια να είναι άκυρα.

Επίσης, ο α΄ αναπληρωματικός βουλευτής Βοιωτίας ζητεί να καταμετρηθούν υπέρ του 3.417 ψηφοδέλτια και στον κ. Μπασιάκο 2.763 ψηφοδέλτια, έτσι ώστε ο κ. Καράμπελας να ανακηρυχθεί βουλευτής και ο κ. Μπασιάκος α΄ αναπληρωματικός βουλευτής.

Η δεύτερη ένσταση κατατέθηκε από τον β΄ αναπληρωματικό βουλευτή της ΝΔ Βοιωτίας Ανδρέα Κουτσούμπα ο οποίος έλαβε 3.365 σταυρούς και στρέφεται τόσο κατά του κ. Μπασιάκου, όσο και κατά του κ. Καράμπελα.

Ο κ. Κουτσούμπας υποστηρίζει και αυτός με την σειρά του ότι υπήρξαν λάθη κατά την καταμέτρηση των σταυρών, ενώ υπήρξε ακυρότητα ψηφοδελτίων λόγω υπάρξεως σε αυτά στιγμάτων, κ.λπ.

Για το λόγο αυτό ζητεί να προσμετρηθούν σε αυτόν 3.452 σταυροί, στον κ. Μπασιάκο 1.889 σταυροί και στον κ. Καράμπέλα 1.826 ψηφοδέλτια.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς για τον θάνατο του Γεωργίου Καλογήρου


Ευχαριστήριο στην Ασφάλεια Λιβαδειάς


Tα δεκαέξι ωραιότερα βιβλιοπωλεία του κόσμου κι ο... Παρνασσός στο ΝάσβιλTα δεκαέξι ωραιότερα βιβλιοπωλεία του κόσμου
Κάποιοι λένε ότι το βιβλίο αργοπεθαίνει, αλλά η αλήθεια είναι οτι οι λάτρεις του βιβλίου είναι ακόμα πάρα πολλοί. Και αυτό το αποδεικνύουν δεκαέξι από τα ωραιότερα βιβλιοπωλεία του κόσμου, τα οποία είναι πάντα γεμάτα κόσμο.
Shakespeare and Company (Παρίσι)
coolest-bookstores-1.jpg
Μοιάζει σαν βιβλιοπωλείο που θα σύχναζε ο Έρνεστ Χέμινγουέι. Και δεν είναι τυχαίο. Το βιβλιοπωλείο, είναι η συνέχεια του πρώτου Shakerspeare and Company, το βιβλιοπωλείο που έχει περιγράψει ο συγγραφέας στο βιβλίο του «A Moveable Feast.» το βιβλιοπωλείο έτρεχε η Βρετανίδα Sylvia Beach ως το 1941, αλλά το 1958, έδωσε την ευλογία της να ξανανοίξει το βιβλιοπωλείο, το οποίο από τότε λειτουργεί, φιλοξενώντας συγγραφείς που κάνουν αναγνώσεις εκεί εδώ και περίπου 70 χρόνια.
Eslite Dunnan Store (Τάι-πέι, Ταιβάν)
140724000141-coolest-bookstores-eslite-dunnan-horizontal-gallery.jpg
Το 1999, το βιβλιοπωλείο αυτό έμεινε ανοιχτό για 24 ώρες, χαροποιώντας όλο τον πληθυσμό της πόλης. Είναι γνωστό για το μέγεθος του, 17.000 τετραγωνικά μέτρα, και φυσικά για την τεράστια συλλογή του από βιβλία σε δεκάδες γλώσσες. Πλέον έχει ακόμα δύο μικρότερα αδερφάκια.
El Ateneo (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)
140722113109-coolest-bookstores-10-library-el-ateneo-circular-roof-horizontal-gallery.jpg
Μετατράπηκε σε κινηματογράφο το 1929 το κτίριο που σήμερα στεγάζει το El Ateneo, αλλά από το 2000 λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο. Με εξαιρετική αρχιτεκτονική και ντεκόρ, και χώρο ανάγνωσης εκεί που κάποτε υπήρχε η σκηνή.
Librairie Avant-Garde (Ναντζίνγκ, Κίνα)
nanjing-book-shop-15-horizontal-gallery.jpg
Βρίσκεται σε υπόγειο που κάποτε χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο από βομβαρδισμούς και είναι αδιαμβησβήτητα το ομορφότερο βιβλιοπωλείο της Κίνας. 4.000 τετραγωνικά μέτρα και με περιέργη διακόσμηση, ένα αντίγραφο του Σκεπτόμενου του Ροντέν και πολλούς σταυρούς έχει περίπου 300 καρέκλες για να διαβάζουν οι θαμώνες.
Assouline Venezia (Βενετία, Ιταλία)
assouline.jpg
Στο ισόγειο του θρυλικού Bauer Hotel, ενός ανακαισμένου palazzo του 18ου αιώνα, αυτό το βιβλιοπωλείο είναι μια ωδή στο ντιζάιν. Τα βιβλία που διαθέτει είναι τα ακριβότερα του εκδοτικού οίκου και κυμαίνονται μεταξύ 500 και 7000 δολαρίων.
Livraria Lello (Πόρτο, Πορτογαλία)
coolest-bookstores-lello-horizontal-gallery.jpg
Το βιβλιοπωλείο χτίστηκε το 1906 από τον μηχανικό Xavier Esteves. Έναν αιώνα μετά παραμένει ένα από τα ομορφότερα βιβιλιοπωλεία του κόσμου -για πολλούς το πιο όμορφο- με Νέο-Γοτθική αρχιτεκτονική και βιτρό, μια υπέροχη σκάλα και σκαλιστά ταβάνια.
Boekhandel Domincanen (Μάαστριχτ, Ολλανδία)
coolest-bookstore-3-boekhandel-archy-ceiling-horizontal-gallery.jpg
Χτισμένο τον 13ο αιώνα, αυτό το υπέροχο βιβλιοπωλείο ήταν κάποτε μια εκκλησία 1.100 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από μια ανακαίνηση που κέρδισε βραβεία, ο χώρος πλέον διαθέτει πάνω από 40.000 τίτλους και διοργανώνει βραδιές καρναβαλιού, παιδικά παιχνίδια ανάμεσα στα 140 events του χρόνου.
Powell’s City of Books (Πόρτλαντ, ΗΠΑ)
coolest-bookstores-powells-horizontal-gallery.jpg
Οι επισκέπτες μπορούν να χαθούν για ώρες σε αυτό το βιβλιοπωλείο. Εκτός από τα νεά βιβλία, υπάρχει και ένα μεγάλο τμήμα με μεταχειρισμένους τίτλους. Το γεγονός οτι οι πιο διάσημοι συγγραφείς του κόσμου το επιλέγουν για να οργανώσουν βραδιές ανάγνωσης μάλλον λέει πολλά.
Books for Cooks (Μελβούρνη, Αυστραλία)
coolest-bookstores-books-for-cooks-horizontal-gallery.jpg
Ένα παλιό κατάστημα, περίπου 150 ετών μετατράπηκε σε ένα από τα ομορφότερα βιβλιοπώλεια της Αυστραλίας. Το βιβλιοπωλείο πουλάει αποκλειστικά βιβλία μαγειρικής. Σπάνια βιβλία από τον 18ο αιώνα και άλλα με μυστικές συνταγές είναι ο λόγος που σεφ από όλο τον κόσμο το επισκέπτονται.
Strand (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)
coolest-bookstores-7-strand-red-tent-horizontal-gallery.jpg
Το βιβλιοπωλείο άνοιξε το 1920 με το όνομα «Book Row.» Αλλά μετέτρεψε το όνομα του στο όνομα της περιοχής, και πλέον διαθέτει περίπου 2.5 εκατομμύρια νέα και μεταχειρισμένα βιβλία, και αποτελεί το αγαπημένο βιβλιοπωλείο των Αμερικανών. Το ακριβότερο τους βιβλίο είναι ένα αντίτυπο του Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόις, σε εικονογράφηση Ανρί Ματίς, με τιμή 45.000 δολάρια.
1200 Bookshop (Γκουανγκτζου, Κίνα)
coolest-bookstores-1200-bookshop-horizontal-gallery.jpg
Το πιο νέο βιβλιοπωλείο της Κίνας, άνοιξε πριν λίγες εβδομάδες και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Το βιβλιοπωλείο προσφέρει και δωρεάν φιλοξενία σε ταξιδιώτες που γεμίζουν το μάτι του ιδιοκτήτη.
Foyles flagship (Λονίνο, Βρετανία)
coolest-bookstores-foyles-horizontal-gallery.jpg
Από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία της πόλης, πριν ένα μήνα μετακόμισε σε τεράστιο νέο χώρο, περίπου στο μέγεθος 13 γηπέδων τένις στο παλιό κτίριο του κολεγίου Central Saint Martins.
John K. King Used & Rare Books (Ντιτρόιτ, ΗΠΑ)
coolest-bookstores-john-k-king-horizontal-gallery.jpg
Άνοιξε το 1965, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και γνωστότερα βιβλιοπωλεία των ΗΠΑ και έχει πάνω από 1 εκατομμύριο τίτλους με 900 αλφαβητικές κατηγορίες.
Stanfords (Λονδίνο, Βρετανία)
stanf.jpg
Στην καρδιά του Κόβεντ Γκάρντεν, το καλύτερο για πολλούς ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο του κόσμου όχι μόνο με χάρτες και τουριστικούς οδηγούς αλλά δεκάδες ταξιδιωτικές νουβέλες ταξινομημένες ανα περιοχή, πόλη, χώρα κτλ.
Parnassus Books (Νάσβιλ, ΗΠΑ)
coolest-bookstores-6-parnassus-glass-books-horizontal-gallery.jpg
Μια συγγραφέας που άνοιξε το βιβλιοπωλείο ως αντίδραση στον γίγαντα amazon, η Ann Patchett πλέον είναι ιδοκτήτης του σημαντικότερου ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου, με το ελληνικό όνομα Παρνασσός, μια ελληνική λέξη από τον κόσμο της ποίησης, έχει συγγραφείς όπως ο David Sedaris και ο Jonathan Franzen ως υποστηρικτές του.
Cafebreria El Pendulo (Πολάνκο, Μέξικο Σίτι)
coolest-bookstores-mexico-horizontal-gallery.jpg
Και καφέ και βιβλιοπωλείο, αποτελεί το μαστ κάθε βιβλιόφιλου την Κυριακή το πρωί για ένα τέλειο μπραντς διαβάζοντας σπάνιους τίτλους.
The Last Bookstore (Λος Άντζελες, ΗΠΑ)
coolest-bookstores-8-last-bookstore-books-horizontal-gallery.jpg
Αν και το όνομα του είναι δυσοίωνο, το βιβλιοπωλείο αυτό ελπίζουμε να μην μείνει το τελευταίο. Μπορεί κανείς να πουλήσει και να αγοράσει μεταχειρισμένα βιβλία, δίσκους πίνοντας καφέ από την φανταστική του καφετέρια. Με τα βιβλία να βρίσκονται σε βιβλιοθήκες-αψίδες, αποτελεί ένα εντυπωσιακό θέαμα.

protothema.gr

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Εφυγε ο Γιώργος Καλογήρου

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, υποψήφιος δήμαρχος Λεβαδέων και πρώην πρόεδρος των Μακεδονικών Αερογραμμών Γεώργιος Καλογήρου απεβίωσε χθες στη Λιβαδειά σε ηλικία 87 ετών. Η κηδεία θα γίνει στη Μητρόπολη αύριο Δευτέρα στις 15:00.

Παρουσίαση βιβλίου στη Λιβαδειά

Η συνέχεια της φανταστικής ιστορίας της Αφρούλας στο τρίτο βιβλίο της Κατερίνας Γιαμά «Αστερόπετρα» από τις εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟ

Κυριακή 1 Μαρτίου, 18:30 στο Art Cafe Αστραδενή.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η συγγραφέας και ο φιλόλογος Δημήτρης Σαλούστρος.

Πάρτε τη φαντασία σας, το μαγικό σας άστρο και την καλή σας διάθεση και ελάτε μαζί μας για ένα δωρεάν ταξίδι.

Σας περιμένουμε!

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Πότε ένα αστέρι πέφτει στο παράθυρο ενός κοριτσιού; Πότε το παίρνει μαζί του για να το ταξιδέψει; Mα όταν δεν μοιάζει με όλα τα άλλα αστέρια. Όταν έχει δικό του φως…πετάει ψηλά αντί να σκάει στη γη…χορεύει και…μιλάει τη γλώσσα των ανθρώπων. …Μια πέτρα, μια συνηθισμένη πέτρα της θάλασσας είναι ικανή να αλλάξει τα πάντα στη ζωή ενός οχτάχρονου κοριτσιού. Μέσα σε μια νύχτα ανατρέπονται όλα, μπερδεύονται και συμβαίνουν πράγματα και θαύματα. Στο «κάδρο» πρωταγωνιστές ένα πεφταστέρι και ένα οχτάχρονο κορίτσι και δίπλα τους πλανήτες, μετεωρίτες, αστροναύτες, προσομοιωτές…Μέχρι και η …ΝΑΣΑ είναι παρούσα. Τι σχέση όμως έχει ένα αστέρι, ένα κορίτσι και μία…πέτρα της θάλασσας; Μια φανταστική ιστορία – παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά που αγαπούν την περιπέτεια και ψάχνουν μέσα της να βρουν μικρές αλήθειες για να κάνουν τη ζωή τους πιο χρήσιμη.

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Περίεργη υπόθεση αναστατώνει μια γειτονιά στη Λιβαδειά

του Δημήτρη Λάμπρου


Μια περίεργη υπόθεση αναστάτωσε το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς που ειδοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου από τους κατοίκους μιας γειτονιάς, στον Ζαγαρά της Λιβαδειάς να σπεύσει. Μια κυρία γυρνώντας από την εκκλησία άνοιξε τον κάδο απορριμμάτων στον δρόμο τους σπιτιού της για να πετάξει κάτι αλλά έμεινε άφωνη καθώς μέσα βρισκόταν σε κακή κατάσταση μια νεαρή κοπέλα που βογκούσε σαν χτυπημένη. Οταν η κυρία συνήλθε από την έκπληξή της μαζί με τους περιοίκους κάλεσαν την Αστυνομία που κατέφθασε με τη συνοδεία ενός ασθενοφόρου και πήραν την άτυχη κοπέλα στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς. Η υπόθεση έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία στον Ζαγαρά.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η κοπέλα, πιθανότατα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μεταφέρθηκε πρώτα στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς και κατόπιν στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στην Αθήνα και βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση.